Nowe zasoby paliwa dla Wewnętrznych Rubieży!

Badania kosmomineralogiczne ujawniły występowanie nadzwyczajnej ilości złóż minerałów w pasie asteroid należącym do Konfederacji Sześciu Sióstr. Rafinacja pozwoli na pozyskanie niskiej jakości paliwa dla statków kosmicznych.


  


     Badania kosmomineralogiczne ujawniły występowanie nadzwyczajnej ilości złóż minerałów w pasie asteroid należącym do Konfederacji Sześciu Sióstr. Rafinacja pozwoli na pozyskanie niskiej jakości paliwa dla statków kosmicznych. Jak szacują eksperci z Terachon Astrofuel Co złoża wystarczyłyby do zaopatrzenia sektorów Anthos, Orus, Larrin i Nouane w paliwo na najbliższe trzy dekady. Inwestycją są zainteresowane Terachon Holding, spółka matka Terachon Astrofuel Co, i Girard Shell Inc.


     Jednak bardziej palącą kwestią od tego komu zostanie przyznana koncesja na wydobycie jest jej źródło. Pomiędzy generał-gubernator Ilizą Marn a Dowództwem Echanich doszło do sporu kompetencyjnego. Matrona Raskta doh’e Talia Alizeh powołując się na Imperialną Kartę Autonomii nadaną Konfederacji Sześciu Sióstr, wskazuje, że Dowództwo Echanich ma prawo zarządzania zasobami znajdującymi się na podległym mu terytorium wedle własnego uznania. Generał-gubernator Iliza Marn niezmiennie utrzymuje, że uprawnienia nie dotyczą ciał niebieskich znajdujących się poza orbitą planet wchodzących w skład Konfederacji. Poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie barona Bosetha Kisha, prezesa Terachon Holding.

"Jestem przekonany, że to nieporozumienie wkrótce zostanie wyjaśnione, a mieszkańcy Konfederacji będą mogli się cieszyć jeszcze większym dobrobytem zapewnionym im przez imperialne władzę. Z tego co wiem, sprawa wpłynęła już do biura moffa naszego sektora i należy się spodziewać jej szybkiego rozpatrzenia"

     Akcje Terachon Holding zanotowały wzrost wartości o trzy punkty procentowe na giełdzie Muunilinst..